Hoe communiceer je een kostenverhoging in de schoonmaak?

14 juli 2021

Daar was dan net voor de kerst het principeakkoord voor de nieuwe cao schoonmaak. Met een loonsverhoging van 3,4 procent op 1 april 2022, op 1 april 2023 met 2,75 procent en op 1 april 2024 met 1,5 procent. Daar bovenop komt onder andere een verhoging van de eindejaarsuitkering. Hoe berekenen schoonmaakbedrijven dat door? En: hoe communiceer je dat naar je klanten?

Daar viel de brief op de mat. Of beter gezegd: in de mailbox. Een schoonmaakbedrijf gaf aan dat “om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, het onvermijdelijk is dat we onze tarieven aanpassen”. De prijzen worden met ingang van 1 januari 2022 verhoogd met 4,7 procent.

Om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, is het onvermijdelijk dat we onze tarieven aanpassen.

Het schoonmaakbedrijf benoemt de loonsverhogingen in de nieuwe cao schoonmaak, de stijgende prijzen van toeleveranciers en de krapte op de arbeidsmarkt. “We beseffen ons dat het afgelopen turbulente corona-jaar en de lockdown waar we nu in zitten, ook voor uw bedrijf gevolgen kan hebben. Mocht het daarom onoverkomelijk zijn om uitvoering te geven aan de genoemde indexatie, dan gaan we hier graag met u over in gesprek om samen een passende oplossing te vinden.”

Lees ook

Hoe gaan schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers ermee om

Hoe gaan schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers met dit soort kostenverhogingen om? Sommige opdrachtgevers gaan zelfs zo ver dat ze de redactie van Service Management bellen om te vragen of de verhoging van de schoonmaakkosten wel klopt. En in bijna alle gevallen geven we het schoonmaakbedrijf groot gelijk. Ook schoonmaakbedrijven bellen ons. Niet alleen om een inschatting van wat ze moeten doorvoeren, maar om te vragen hoe ze dit nu weer zouden moeten communiceren naar de klant.

Sommige opdrachtgevers kijken niet verder dan het prijsindexcijfers van het CBS.

Niet verder kijken dan CBS-cijfer

De eigenaar van een middelgroot mkb-schoonmaakbedrijf in Noord-Holland die anoniem wil blijven, stelt dat het probleem is dat opdrachtgevers vaak niet verder kijken dan het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Dan kom je alleen op 2 procent uit, terwijl onze cao-schoonmaak veel verder gaat.”

Ook in vakmedia worden volgens hem alleen de kosten genoemd die voortvloeien uit de cao-schoonmaak, maar niet de invloed van de sociale lasten. “Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste aspecten waar ik tegenaan loop.”

Lees ook

Brieven de deur uit met een berekening

Hoe communiceert de mkb-ondernemer zijn kostenverhoging? “Ook wij doen brieven de deur uit met een berekening. Naast een algemene brief, hebben we ook specifieke brieven voor klanten. Bijvoorbeeld: Als er telkens betalingsproblemen zijn, neem je dat ook mee in je verhoging. En je kijkt kritisch of je uitkomt met de uren die er voor de werkzaamheden staan. Je levert in als schoonmaakbedrijf als je dat niet kritisch onder de loep neemt. Ik kijk ook anders aan tegen contracten voor onbepaalde tijd, dan voor bepaalde tijd. Met een langere looptijd, kun je ook een lager tarief hanteren, omdat je weet waar je aan toe bent.”

Loonsverhoging hard nodig in krappe arbeidsmarkt

Houd je bij de communicatie over de prijsverhoging richting opdrachtgever strak bij de feiten, geeft de mkb-schoonmaakondernemer als tip. “Ik krijg soms wel eens een reactie, maar het merendeel van de opdrachtgevers reageert niet. De prijsverhoging als gevolg van de nieuwe cao en de stijging van de sociale lasten hebben we ook wel hard nodig. Voor een gezonde bedrijfsvoering, maar ook om in deze krappe arbeidsmarkt mensen aan te trekken.”

Het merendeel van de opdrachtgevers reageert niet.

“De opdrachtgevers die reageren komen vaak aanzetten met het CBS-indexcijfer”, vervolgt de ondernemer. “Maar uiteindelijk kunnen we de verhoging prima uitleggen. Daarbij komt: er is schoonmaakwerk genoeg. Mocht het echt escaleren, dan kun je altijd nog zeggen take it or leave it. Maar dat is allerminst wat ik zelf wil. Je gaat voor een lange termijn relatie. Als gevolg van de recente verhoging zijn er geen opdrachten teruggeven.”

Bron: https://servicemanagement.nl/ondernemen/hoe-communiceer-je-een-kostenverhoging-in-de-schoonmaak