SIEV heeft vragen bij de forse loonverhoging

30 juni 2023

SIEV heeft vragen bij de forse loonverhoging: ‘’Er is te weinig gekeken naar de impact’’

SIEV zet haar vraagtekens bij de manier en de snelheid waarop de lonen gaan stijgen. Het kabinet heeft het minimumloon in 2023 met ruim 10 procent verhoogd en per januari 2024 nog een keer met gemiddeld 10 procent. ‘’Er is te weinig gekeken naar de impact die het heeft op de kleinere schoonmaakbedrijven en op welke wijze dit ‘extra loon’ bij alle opdrachtgevers besproken had moeten worden. Er waren meer mogelijkheden om meer financiële ruimte voor werknemers te bieden die nu onbenut zijn gebleven’’, geeft de branchevereniging aan.

De salarissen van schoonmakers moeten door de wetswijziging worden verhoogd omdat de huidige salarissen niet meer aan de wet voldoen. Ook kampt de branche al jaren met concurrentie en lijkt de arbeidskrapte een blijvend gegeven. SIEV heeft kennisgenomen van de gemaakte afspraak tussen collega-branchevereniging Schoonmakend Nederland en de bonden over de tussentijdse aanpassing op de lopende schoonmaak cao. “Als SIEV hadden we liever gezien dat er creatiever omgegaan was om tot stijging van de inkomsten te komen. We hebben al eerder aangegeven om secundaire arbeidsvoorwaarden in te zetten. Met een extra vrije dag op 1 mei kun je niet je boodschappen betalen. Ook een hogere eindejaarsuitkering is mooi meegenomen, maar wordt zwaar belast en daar betaal je niet je maandelijks energienota van”, reageert het bestuur van SIEV.

“Wij vinden het alleen een gemiste kans dat de schoonmakers pas in november 2023 worden gecompenseerd. Waarom zijn er niet eind 2022 aanvullende afspraken gemaakt met de bonden en doorgevoerd, zodat er een zekere spreiding in de verhoging zat? Dan hadden de schoonmaakbedrijven hun tarieven per 1 januari 2023 extra kunnen indexeren, zodat de kostenverhoging beter verdeeld was over 2023 en 2024. Met het nu gesloten akkoord ligt de lastenverhoging naar de opdrachtgevers toe volledig op 2024 en daarbij praat je over een prijsverhoging van wel 10 of 14 procent!”

Bron: Servicemanagement