VERWIJDEREN GRAFFITI

25 augustus 2023 

VERWIJDEREN VAN GRAFFITI – Een tijdrovende klus

Graffiti is een groot probleem voor gemeenten, buurthuizen, pleinen en gebouwbeheerders. Vele mensen voelen zich niet op hun gemak door een straatbeeld met weinig verlichting en graffiti.

De kunstenaars zien graffiti als een mooi werkstuk. Toch wordt graffiti vaak gezien als een vorm van vandalisme. Verf wordt ongewenst aangebracht op bouwwerken, treinen, bussen en straatmeubilair. Nadat de politie een proces verbaal heeft gemaakt, is graffiti reiniging de volgende stap. Als u dat snel doet, is graffiti verwijdering eenvoudiger. Graffiti kan op de volgende manieren worden verwijderd:

  • Met biologisch milieuvriendelijk afbreekbare middelen
  • Door middel van Hogedruk techniek 3d

Het direct verwijderen van graffiti werkt ontmoedigend. En coating waar verf minder goed op hecht eveneens.