Loonsverhoging voor de gehele schoonmaakbranche

19 december 2022

Stijgende kosten

De prijzen voor schoonmaakdiensten worden opgedreven door verschillende oorzaken. De explosieve stijging van de energiekosten, de investeringen die we doen ten behoeve van duurzaamheid, de krapte op de arbeidsmarkt (waardoor de recruitmentkosten gigantisch stijgen) en natuurlijk het inflatiespook! En worden er binnen het bestaande schoonmaakcontract ook sanitaire producten geleverd? Deze dienstverlening kent een heel eigen kostenverloop, door de stijgende kosten van o.a. papier, transport en wasserijen. De enorme inflatie zorgt ervoor dat het nominaal aandeel van de Consumentenprijsindex op zo’n 3 procent komt, terwijl dit voorheen nog geen 0,4 procent was. Dat is niet niks.

Dit alles zorgt samen met de kans op een economische recessie voor veel onzekere factoren. Deze onzekerheid raakt ons als schoonmaakbranche én onze opdrachtgevers. Wij kunnen toch niet alles aan hen blijven doorberekenen? Dat zorgt uiteindelijk toch alleen maar voor meer inflatie? Het welbekende sneeuwbaleffect…

 

Dubbel betalen

Navraag binnen schoonmaakondernemingen, leert dat op basis van de huidige conjunctuur de meerderheid aangeeft een minimale prijsverhoging van tussen de 7,5 en 8,5 procent te zullen doorberekenen. Als de CAO nu opengebroken wordt en de lonen omhoog moeten, komen hier nog meerdere procenten bovenop.

Tegelijkertijd heeft de overheid een fors pakket maatregelen afgekondigd die onze medewerkers financieel echt gaan helpen, zoals het energieplafond, verhoging van de huur- en zorgtoeslag en een verlaging van de huur. Een deel van deze tegemoetkomingen zal gefinancierd worden uit lastenverzwaring bij bedrijven. Dat heeft grote impact op de bedrijfsvoering binnen onze branche, die arbeidsintensief is en waar de winstmarges klein zijn. Een eventuele CAO-compensatie zou betekenen dat wij dubbel moeten gaan betalen.

Bron: service management